สถิติ
เปิดเมื่อ28/01/2015
อัพเดท22/05/2024
ผู้เข้าชม1824101
แสดงหน้า2294171
ปฎิทิน
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ทังสเตนคาร์ไบด์

อ่าน 562033 | ตอบ 7901
ทังสเตนคาร์ไบด์
       ทังสเตนคาร์ไบด์ (อังกฤษ: tungsten carbide) มีสูตรเคมีคือ WC ในรูปพื้นฐานจะมีลักษณะเป็นผงสีเทาละเอียด มี 2 โครงสร้างคือแบบหกเหลี่ยม (α-WC) และแบบลูกบาศก์ (β-WC)
 
       ทังสเตนคาร์ไบด์เตรียมได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างทังสเตนกับคาร์บอนที่อุณหภูมิ 1400–2000 °C[3] หรือให้ความร้อนกับทังสเตนไตรออกไซด์และแกรไฟต์โดยตรงที่ 900 °C หรือในแก๊สไฮโดรเจนที่ 670 °C ตามด้วยการคาร์บิวไรเซชันในแก๊สอาร์กอนที่ 1000 °C[4] หรือใช้วิธีการเคลือบด้วยไอเคมี เช่น
 • ทำปฏิกิริยาระหว่างทังสเตนเฮกซะคลอไรด์กับไฮโดรเจนและมีเทนที่อุณหภูมิ 670 °C (1,238 °F)
 WCl6 + H2 + CH4 WC + 6 HCl
 • ทำปฏิกิริยาระหว่างทังสเตนเฮกซะฟลูออไรด์กับไฮโดรเจนและเมทานอลที่อุณหภูมิ 350 °C (662 °F)
                WF6 + 2 H2 + CH3OH → WC + 6 HF + H2O
       ทังสเตนคาร์ไบด์มีจุดหลอมเหลวที่ 2,870 °C (5,200 °F) และจุดเดือดที่ 6,000 °C (10,830 °F) มีความแข็งระดับ 9 ตามมาตราโมสและประมาณ 2600 ตามมาตราวิกเคอส์[5] ทังสเตนคาร์ไบด์มีความแข็งเกร็งมากกว่าเหล็กกล้าประมาณ 2 เท่า มีค่ามอดุลัสของยังประมาณ 530–700 GPa (77,000–102,000 ksi)[2][6][5][7] โมดูลัสของแรงบีบอัด 630–655 GPa และโมดูลัสของแรงเฉือน 274 GPa[8]
 
ด้วยคุณสมบัติความแข็งและทนความร้อนสูง ทังสเตนคาร์ไบด์จึงใช้ทำเป็นเครื่องมือตัดหรือหัวเจาะ ใช้ทำกระสุนเจาะเกราะ เครื่องมือผ่าตัด อุปกรณ์กีฬา เครื่องประดับและอื่น ๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง
 
 1. Kurlov, p. 22
 2. Blau, Peter J. (2003). Wear of Materials. Elsevier. p. 1345. ISBN 978-0-08-044301-0.
 3. Pierson, Hugh O. (1992). Handbook of Chemical Vapor Deposition (CVD): Principles, Technology, and Applications. William Andrew Inc. ISBN 0-8155-1300-3.
 4. Zhong, Y.; Shaw, L. (2011). 'A study on the synthesis of nanostructured WC–10 wt% Co particles from WO3 , Co3O4 , and graphite'. Journal of Materials Science 46 (19): 6323–6331. Bibcode:2011JMatS..46.6323Z. doi:10.1007/s10853-010-4937-y.
 5. Groover, Mikell P. (2010). Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems. John Wiley & Sons. p. 135. ISBN 978-0-470-46700-8.
 6. Kurlov, p. 3
 7. Cardarelli, François (2008). Materials Handbook: A Concise Desktop Reference. Springer Science & Business Media. pp. 640–. ISBN 978-1-84628-669-8.
 8. Kurlov, pp. 30, 135
 9. Sprince, NL.; Chamberlin, RI.; Hales, CA.; Weber, AL.; Kazemi, H. (1984). 'Respiratory disease in tungsten carbide production workers'. Chest 86 (4): 549–557. PMID 6434250. doi:10.1378/chest.86.4.549.
 10. 12th Report on Carcinogens'. National Toxicology Program. http://ntp.niehs.nih.gov/go/roc12. เรียกข้อมูลเมื่อ 2011-06-24.
ความคิดเห็น :
4478
อ้างอิง

opsarang
풀싸롱,오피,휴게텔,강남풀싸롱, https://kr11.opsarang1.com/  ,강남오피,강남휴게텔,강남건마,강남안마,강남출장,강남키스방,강남립카페
 
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://kr11.opsarang1.com/
opsarang [119.95.124.xxx] เมื่อ 9/05/2023 23:13
4479
อ้างอิง

Chennai Beauties
​A  Chennai Escorts  lady obligation is to please his clients accurately with her solution. Our Chennai companions will certainly not ever prior to permit you to truly feel familiar with her. She will certainly supply you the most effective companion advantages that you simply visualized in your fantasies. Our  Escorts in Chennai  has just one point that is to fulfill our customers while acknowledging delight at any cost. For that reason, we overall make you OK with our solutions as well as additionally reliably guarantee by yourself that you just not welcome the take pleasure for the condition of valuing it significantly, boosting enjoyable in addition to gratification.
We need to invite  Chennai Escort Girls. They will certainly contact you towards them by means of their relevance along with become your interesting female embellishment. It is their obligation to bear in mind some fun in addition to anticipation for each and all that you ask for. You will certainly have the option to examine more points with them. Each of them will certainly make you OK with their sex-related relocations. After full complete satisfaction, in the event that you need something greater than our versions will certainly offer you a reward commonplace of past wishes.
Welcome to one of the most effective location where we take pleasure in to identify your views with the help of  Chennai Call Girls.. The intriguing inclination is what can not be made clear inside the defined imperative. Decent males will certainly find one of the most beguiling little young people from Chennai Enthusiasm through our  Chennai Russian Escorts  Remedy. You will get a break from the foreseeable way of living and also will appreciate the change with our  Aunty Escorts Chennai . We are giving treatable help to ten years with the wish to please customer gratification as well as pleasure needs in Chennai.
A specifically exceptional magnificent treatment for your pleasure in addition to assumption by your choice is standing up below. Invite to one of the most efficient buddy fantastic collaboration in Chennai. We are supplying definitely remarkable and also public degree friend remedy in Chennai. We have one of one of the most cigarette smoking call girls in Chennai, versions  Teen age Escorts Chennai, in addition to VIP call girls in Chennai to offer initially in class satisfying to their customers. Fairly perhaps the most confounding demands stays in what limitation you find your model in Chennai? We discovered the feedback for you. We have Special, flawless, lively, revealed, as well as also enticing ready call girls for you. All the variations are fit to maintain your safety and security portrayed with everyone. This is perhaps the hugest product of our companions. You can have fantastic direct link with our  Kotturpuram Escorts .
Our companions have exceptional  Anna Nagar Escorts as well as likewise each of them is fantastic along with talkative. You will definitely feel a veritable beloved's pleasure with them. Primarily check out our showcase and also pick your model with her account. Normally use your version in addition to take her to a supper, motion picture, day, club, or any kind of area you call for to opt for her. You can steadly use your needs to her as well as also she will certainly harm the totality of your ideas brilliantly. We are offering these glowing  Egmore escorts  any kind of type of location throughout the city do not also, stop and primarily please your sex-related needs by experiencing our friend girls.
Furthermore, everything is kept portrayed since we do think about the safety and security and also protection of our customers in addition to we keep the data of our clients as private as could be traditional thinking of the existing scenario. For that reason, if you continue to be in Chennai today around evening time as well as additionally you need somebody to obtain laid with, call our  T Nagar escorts  connection and we will certainly user interface you for sure high degree Companions showing exceptional top quality  Koyambedu escorts  solutions.
 
Chennai Beauties [45.121.2.xxx] เมื่อ 10/05/2023 15:29
4480
อ้างอิง

Sankiturner01
Using the Coinbase Wallet Extension, you can import any Ethereum-based wallet you may have created with a different service provider, such as MetaMask, Trust Wallet, and others. You can even import your Coinbase Wallet Extension from your mobile device and use it with the browser extension. Coinbase Wallet Extension | Coinbase Login
 
Sankiturner01 [122.155.174.xxx] เมื่อ 10/05/2023 15:39
4481
อ้างอิง

Aayushie Chennai Escorts
Chennai is a bustling city that is home to many people from all walks of life. It is also home to a thriving sex industry, with Chennai Escorts girls providing services to those who are looking for companionship and pleasure. This essay will explore the services provided by Chennai call girls, the reasons why people choose to use them, and the potential risks associated with engaging in such activities. It will also discuss the legal implications of hiring a Chennai Escort and the safety measures that should be taken. By the end of this essay, readers should have a better understanding of the services provided by Chennai Escort  and the potential risks associated with them.

What Services Aayushie Do Chennai Call Girls Provide?

Aayushie Chennai Escorts  provide a range of services, from companionship to sexual services. They can provide companionship for a night out on the town, or they can provide more intimate services such as massage, oral sex, and intercourse. Some call girls may also offer fetish services such as BDSM or role-playing. The services provided by Chennai Call girls vary depending on the individual and the type of service requested.

Why Do People Choose to Use Chennai Call Girls?

There are many reasons why people choose to use Chennai Escorts Service. Some people may be looking for companionship or a way to escape their everyday lives. Others may be looking for sexual services that they cannot get from their partners or from other sources. Some people may also be looking for a way to explore their sexuality without the risk of judgement or rejection. Whatever the reason, there are many people who choose to use Russian Escorts Chennai  for their services. 

What Are the Potential Risks Associated With Hiring a Call Girl in Chennai? 

Hiring a Call girls in Chennai can come with certain risks. There is always the risk of contracting a sexually transmitted infection (STI) or becoming pregnant if unprotected sex is involved. There is also the risk of being scammed or robbed by someone posing as a call girl. Additionally, there is the risk of being arrested if engaging in illegal activities such as prostitution. It is important to be aware of these risks before engaging in any activities with a Escorts in Chennai.

What Are the Legal Implications of Hiring a Local Escort Call Girl in Chennai?

Hiring a Anna Nagar Escorts Chennai is illegal in most cases. Prostitution is illegal in India and can result in serious legal consequences if caught. Additionally, it is illegal to pay for sexual services in India, even if it is consensual between two adults. It is important to be aware of the legal implications before engaging in any activities with a call girl in Chennai. 

What Safety Measures Should Be Taken When Hiring a Chennai Escort Girls?

 When hiring a Marina Beach Escorts, it is important to take certain safety measures. It is important to verify the identity of the call girl before engaging in any activities with them. It is also important to make sure that all sexual activities are consensual and that both parties are comfortable with what is happening. Additionally, it is important to use protection during any sexual activities and to avoid engaging in any illegal activities such as prostitution.

We provide a range of services to those who are looking for companionship and pleasure. However, it is important to be aware of the potential risks associated with engaging in such activities as well as the legal implications of hiring a Chennai Female Escorts. It is also important to take certain safety measures when hiring a T Nagar Escorts, such as verifying their identity and making sure all activities are consensual. By understanding these risks and taking the necessary precautions, people can enjoy the services provided by Chennai High Profile Escorts without putting themselves at risk.
 
Aayushie Chennai Escorts [45.121.2.xxx] เมื่อ 10/05/2023 16:30
4482
อ้างอิง

토토사이트
blog online journals are effectively open and very edifying so continue doing the astounding work folks :)
사설토토사이트
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://totomachine.com/
토토사이트 [15.152.79.xxx] เมื่อ 11/05/2023 01:27
4483
อ้างอิง

Tropical spa
Very nice blog!!!!
<a href='https://tropicalspa.pk/'>Massage Center in Islamabad</a>
<a href='https://tropicalspa.pk/'>Tropical Spa</a><a href='https://tropicalspa.pk/about-tropical-spa-in-islamabad/'>Spa in Islamabad</a>
<a href='https://tropicalspa.pk/massage-services-in-islamabad/'>Massage Services in Islamabad</a><a href='https://tropicalspa.pk/'>Massage in Islamabad</a>
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://tropicalspa.pk/
Tropical spa [103.162.137.xxx] เมื่อ 11/05/2023 02:47
4484
อ้างอิง

halley's comet weed
<a href =”https://herbapproach.org/product-category/concentrates/halley's-comet-weed/”>halley's comet weed</a>
I found this blog site it’s very informative and helpful.
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://herbapproach.org/product-category/concentrates/halley's-comet-weed/
halley's comet weed [122.52.186.xxx] เมื่อ 11/05/2023 07:25
4485
อ้างอิง

run 3
Thank you for providing such useful information moto x3m bike race game. I've been having trouble coming up with many questions about this topic. I'll stick with you! moto x3m
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://run3game.io
run 3 [113.175.72.xxx] เมื่อ 11/05/2023 16:16
4486
อ้างอิง

Alexandra12
​Hi All..Good day! And Its so cool to read your blog.. Goodluck bro!! Keep sharing

<a href='https://srislawyer.com/abogados-bancarrota-cerca-mi-capitulo-7-abogados-bancarrota-cerca-mi/'>abogado bk cerca de mí!</a>
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://srislawyer.com/abogados-bancarrota-cerca-mi-capitulo-7-abogados-bancarrota-cerca-mi/
Alexandra12 [223.178.80.xxx] เมื่อ 11/05/2023 16:53
4487
อ้างอิง

chang lotto
chang lotto Website to buy lottery online, pay for real, pay in full, fast transfer
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://changlotto.club/
chang lotto [104.28.214.xxx] เมื่อ 11/05/2023 17:34

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :